REGULAMIN WYNAJMU MIESZKANIA

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku proszę zapoznać się z niniejszym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz z zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Mieszkanie wynajmowane jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godz. 16.00 do godziny 12.00.
 3. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w sytuacji braku klientów.
 4. Gość mieszkania winien uiścić należność za wynajem w dniu przyjazdu, w trakcie meldunku.
 5. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia się do mieszkania równoznaczne jest z tym, że mieszkanie zostało oddane do użytku w stanie nie budzącym zastrzeżeń gościa.
 6. Właściciel mieszkania nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego mieszkania. Prawo wejścia pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń gości lub niedostosowanie się gości do regulaminu.
 7. Cisza nocna trwa od godz. 22.00 do godziny 6.00.
 8. Zabrania się bez zgody właściciela wprowadzania zwierząt domowych
 9. W mieszkaniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

  W mieszkaniu obowiązuje zakaz smażenia ryb.

 10. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność mieszkania, zgubi klucze zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
 11. Właściciel mieszkania, nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w mieszkaniu pieniądze bądź inne kosztowności.
 12. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od właściciela, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 13. Na życzenie Klienta wystawiamy rachunki za pobyt.
 14. Pozostawione rzeczy w mieszkaniu mogą zostać odesłane na koszt gościa.
 15. Możliwe jest przyjęcie dodatkowego gościa za dodatkową opłatą i zgłoszeniu tego faktu właścicielowi

 

Życzymy Państwu przyjemnego i słonecznego pobytu w naszym mieszkaniu.